Cel działalności Fundacji SENT zrodził się w naszych sercach bardzo wyraźnie. Chcąc nieść pomoc najbardziej potrzebującym koniecznym jest znać kierunek, w którym trzeba iść i ruszyć się z miejsca.

Po pierwsze Fundacja prowadzi swoją działalność na bazie zespołów misyjnych, bo bez ludzi dobrej woli nic zdziałać się nie da. Po utworzeniu zadaniowych zespołów stworzonych z ludzi poruszających się w tym samym kierunku podejmowane są konkretne działania. Celem długofalowym Fundacji jest założenie sieci ośrodków wsparcia rozłożonych na terenie całego kraju, przeznaczonych dla osób społecznie wykluczonych, z każdej grupy wiekowej. Cel ten Fundacja będzie realizować poprzez budowę samofinansujących się farm, gdzie ludzie tam przebywający mają możliwość:
a) nabywania praktycznych umiejętności, koniecznych do funkcjonowania w społeczeństwie, na terenie ośrodka i poza nim, w tym umiejętności zawodowych,
b) rozwijania swoich pasji i budowania społecznych więzi,
c) nabywania statusu rodzin zastępczych i prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
d) pracy zawodowej na rzecz Fundacji.

Na terenie związanym z działalnością Fundacji tworzone będą „domy dziecka” połączone z domami dla seniorów/wdów/rodzin w trudnej sytuacji życiowej, tak aby grupy te wzajemnie się wspierały w codziennym życiu. Dzięki temu dzieci otoczone zostaną miłością, a seniorzy odzyskają sens życia, przez co ich powrót do zdrowia będzie znacznie szybszy i bardziej efektywny. Celem Fundacji jest stworzenie miejsca społecznej akceptacji, bez względu na status społeczny poszczególnych osób, w którym poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości pozwala ludziom na zmianę rzeczywistości, w której funkcjonują. Chcemy aby było to miejsce międzypokoleniowe, ponieważ największe korzyści społeczne płyną z przenikania się różnych pokoleń, gdzie osoby starsze i dojrzałe uczą młodszych, ale też sami nabywają od nich mądrości.
Społeczność Fundacji to jedna wielka rodzina, która funkcjonuje na podstawie naturalnie tworzących się więzi między mieszkańcami, początkowo intensywnie wspierana przez liderów, ostatecznie stająca się w pełni samodzielna i zdolna do pomocy innym.