Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przyjaciół, osób, które kochają Boga i ludzi i chcą w praktyczny sposób wyrażać swoją miłość. Patrząc na świat dookoła nas widzimy, że ubóstwo, uzależnienia, samotność, agresja i wszelkie inne przejawy zła niszczą relacje, człowieka, małżeństwa i całe rodziny. Dlatego mówimy temu STOP i zaczynamy działać. Tak naprawdę Fundacja SENT jest wynikiem wieloletniej służby na rzecz misji i ewangelizacji. Jest kolejnym etapem podążania za Bożym Duchem i życia z Jezusem. Przez ostatnie lata widzieliśmy jak zmieniło się nasze życie i w jaki sposób ludzie, którzy przychodzą do Jezusa i oddają Mu siebie zaczynają się zmieniać, doświadczać ponadnaturalnego zaopatrzenia, wolności, radości i pokoju. Na podstawie proroctw skierowanych do nas i niezwykłego połączenia nas ze sobą zdecydowaliśmy się podjąć kolejne wyzwanie rzucone nam przez Ducha Świętego i założyliśmy Fundację SENT.

W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na pomocy osobom wykluczonym społecznie, sierotom, wdowom i osobom samotnym. Wiemy, że jedynym rozwiązaniem dla nas i ludzi wokół nas jest Boża miłość, która przejawia się w działaniu, przejawia się poprzez ludzi pełnych Jego Ducha, dlatego pomagamy zakładać i wspieramy istniejące zespoły misyjne, tak aby każdy wierzący odnalazł swoje własne powołanie i wybranie w Bogu. Wierzymy, że jest to Boża droga ku zbawieniu i wyzwoleniu naszego kraju.

https://youtu.be/EgNV6iEDlGY

Nasz zespół:

Grażyna Cholewińska
Honorata Figiel
Tomasz Cholewiński
Karolina Kapecka