Wolność wstęp

Wolność wstęp

W Nowym Testamencie jest wiele fragmentów mówiących o wolności. Zawsze kontekst wskazuje jasno, na to, że wolność ma swoje źródło w ofierze Jezusa. Tak więc można powiedzieć, że podstawą naszej wolności jest przelana krew. Także w Starym Testamencie, który poniekąd...

czytaj dalej
Aphesis

Aphesis

APHESIS - uwolnienie z niewoli lub więzienia, przebaczenie i przebaczanie grzechów tak jakby nigdy nie zostały popełnione, umorzenie kary. Słowo to znajdujemy wersecie, w którym Jezus odnosi się do siebie samego. Ewangelia według św. Łukasza 4;18-19 „Duch Pana nade...

czytaj dalej
Exousia

Exousia

EXOUSIA – zdolność wyboru, swoboda robienia tego, co się podoba, władza, autorytet, prawo i moc. Na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy pod dwoma pojęciami - wybór i władza? W tłumaczeniu greckiego słowa exousia – wolność, którą ono obrazuje...

czytaj dalej
Parrhesia

Parrhesia

ARRHESIA – swoboda mówienia, bezwzględność w mowie, mówienie otwarcie, szczerze, bez ukrycia, dwuznaczności, pomijania, mówienie wprost. Wolna i nieustraszona pewność siebie, wesoła odwaga, śmiałość Parrhesia to rodzaj wolności, który przejawia się w tym, że jesteśmy...

czytaj dalej
Eleutheria

Eleutheria

ELEUTHERIA – wolność do robienia rzeczy, i tego na co ma się ochotę, swoboda wolności, życie tak jak chcemy, odrodzenie w sensie obywatelskim, ktoś uwolniony, kto nie jest już niewolnikiem. Jest to rodzaj wolności, w której mamy się poruszać, jednak dla zachowania...

czytaj dalej